Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Hier vind je de privacyverklaring van touch of Bali. Touch of Bali is statutair gevestigd aan de Gronausestraat 207 7533BZ in Enschede, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72014636 en draagt de naam touch of Bali. Met website in dit document wordt de website www.touchofbali.nl bedoeld. Touch of Bali is te bereiken via contact@touchofbali.nl en telefonisch via 06-18862289.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe touch of Bali omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Ook geeft touch of Bali aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Touch of Bali behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 september 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt zodra je een bestelling plaatst op de website, of een account aanmaakt op de website. De persoonsgegevens worden gebruikt om je te informeren over de bestelstatus van jouw bestelde producten, over eventuele problemen bij bestellingen, om de factuur op te stellen en te versturen en om het product daadwerkelijk te kunnen verzenden naar jou. Als je een account aanmaakt op de website worden de gegevens ook gebruikt om jouw ordergeschiedenis in te zien, en om producten op te slaan in je winkelmandje of om deze items op jouw online verlanglijstje te zetten.

Op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn jouw naam, mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. De persoonsgegevens voor het account dat je op de website hebt aangemaakt, worden bewaard tot een jaar na de laatste activiteit van de ingelogde gebruiker op de website. Wanneer door jou geen account is aangemaakt op de website worden je persoonsgegevens bewaard voor een termijn van 7 jaar, om zo ook aan de bewaarverplichting van de Belastingdienst te kunnen voldoen.

Ook worden er gegevens verzameld door de cookies op de website van touch of Bali. Deze cookies worden gebruikt zodat touch of Bali de website kan analyseren. De gegevens die in dat geval worden verzameld zijn: het apparaat waarmee de site wordt bezocht en geanonimiseerde IP-adressen. Deze gegevens worden bewaard voor een termijn van 26 maanden.

Aan de verwerking van je gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: de noodzaak om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Voor het verzamelen van de gegevens door de cookies op de website is toestemming gegeven.

Cookies
Touch of Bali maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van touch of Bali bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie, zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van touch of Bali. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van touch of Bali. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Touch of Bali is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Touch of Bali raad je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, voor verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door touch of Bali zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van touch of Bali verzorgt en het bedrijf welke zorg draagt voor het betalingsverkeer. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van touch of Bali.

Ook zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als touch of Bali op grond van een wettelijke verplichting gehouden is jouw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Touch of Bali heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens.Als je een account aanmaakt op onze website, kun je zelf de door jou verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je een e-mail zenden naar contact@touchofbali.nl. Als je een klacht wil indienen over touch of Bali met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.